"SAPO"

Bogusław Opas

Doradztwo finansowe i bankowe,
Agent ubezpieczeniowy

Zezw. PUNU Nr 27941/96


Adres:
ul.Dunikowskiego 6 m.3
02-784 Warszawa

tel. (+48 22) 6416770

GSM +48 602 264239

e-mail: boguslaw[at]opas[dot]pl
W miejsce [at] proszę wpisać znak @, a w miejsce [dot] kropkę.